You care for your clients, we care for you

We optimise cybersecurity and ensure compliance with evolving regulatory frameworks.

Zaufali nam
Tłum ludzi w biurze

Your operational resilience

Non-compliance with evolving legal frameworks and inadequate cybersecurity postures jeopardise business continuity, exposing you to financial liabilities and reputational damage.

We have the expertise to mitigate your cybersecurity risks.

If your organisation requires alignment with updated standards or a fortified cybersecurity strategy, we stand ready to assist.

You're secure

Equipped with an incident response strategy to ensure rapid recovery and business continuity, optimising resource allocation without compromising brand integrity.

You meet standards

Maintain a competitive edge by adhering to industry-specific compliance standards, solidifying client retention and facilitating new partnerships.

Our approach

At SISOFT, we prioritise your specific requirements. No generic solutions; our process begins with a comprehensive consultation.

01

Initial Consultation

To accurately assess your organisation's cybersecurity needs.

02

Strategic Discussion

Tailoring solutions based on our specialised expertise.

03

Implementation

Collaboratively, we finalise the scope, present a tailored proposal, and initiate the partnership.

How can we help you? SISOFT Services

Advanced penetration testing

Assessing vulnerabilities across mobile and web applications, network infrastructure, IoT/OT devices, and vehicular systems.

Social engineering resilience

Spear-phishing and physical intrusion simulations to evaluate human-factor risks.

Zespół w trakcie spotkania

Cybersecurity management

Framework implementation in compliance with ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27017; ISO 22301; ISO/SAE 21434 standards, TISAX, and R155/R156 regulations.

Compliance audits

Evaluating resilience across supply chains, adherence to TISAX, NIST, compliance with ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27017; ISO/IEC 27018; ISO 22301; ISO/SAE 21434; ISO 24089 and KSC, KRI, MDR regulations.

Training

Bespoke cybersecurity education modules for staff and leadership, along with specialised workshops for CISOs and CIOs.

Cybersecurity-As-A-Service

Virtual CISO and risk management services offered on a flexible "Time and Material" basis.

Zespół przy tablicy tworzący strategię

Security Operations Center

Real-time security monitoring and incident response.

Compliance gap?

If your organisation falls short of industry-specific compliance standards, let's bridge that gap together. We'll assist you in adhering to up-to-date industry regulations.

SISOFT's ethos: beyond technology

ESG Commitment

Actively contributing to societal well-being and environmental sustainability.

Certifications

ISO/IEC 27001 and ISO 9001 accreditations underscore our commitment to quality and security.

Efficient customer engagement

A 24-hour response time for new inquiries, with even more agile communication during ongoing partnerships.

700+

customers have leveraged our expertise in vulnerability assessment.

12

Global presence across 12 countries and 4 continents.

340

successfully implemented Information Security Management Systems (ISMS).

8000+

employees across diverse sectors are trained in cybersecurity best practices.

„PERN S.A. z siedzibą w Płocku rekomenduje firmę SISOFT s.c. jako solidnego usługodawcę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje jakość przedstawionych raportów, bardzo dobra organizacja pracy jak i wysoki stopień wiedzy technicznej jej pracowników. Wszystkie te czynniki spowodowały, że możemy polecić SISOFT jako kompetentnego partnera.”

Andrzej Bąkowski

PERN

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy. Powyższe pozwala nam zarekomendować firmę SISOFT jako rzetelnego partnera dla realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.”

Jakub Cieśla

Exact Systems

Cybersecurity insights

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.