Testy socjotechniczne

Symulacje ukierunkowanych kampanii phishing oraz próby fizycznego dostępu do obiektów organizacji.

Wielki płynący prom z załadunkiem
Testy socjotechniczne

Jak mogą Ci pomóc?

To specjalistyczne symulacje mające na celu wyłudzenie poufnych informacji lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów poprzez manipulację i wykorzystanie ludzkiego czynnika jako wektora ataku. Służą identyfikacji zachowań pracowników w sytuacjach zagrożenia i wykrywaniu słabości w organizacyjnych procedurach bezpieczeństwa.

Dzięki ich wynikom możliwe jest zarekomendowanie i wdrożenie odpowiednich środków naprawczych w celu zwiększenia świadomości pracowników w zakresie identyfikacji zagrożeń, rozpoznawania technik ataku oraz stosowania właściwych procedur reagowania i zgłaszania podejrzanych sytuacji.

Zamów test socjotechniczny

Czy to coś dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami, by porozmawiać o korzyściach przeprowadzenia wybranego testu socjotechnicznego w Twojej organizacji.

Korzyści testów socjotechnicznych

Ochrona reputacji

Zapobieganie potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa, które mogą nadszarpnąć zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Minimalizacja ryzyka finansowego

Pomoc w uniknięciu potencjalnie kosztownych naruszeń danych i związanych z nimi kar finansowych.

Poprawa efektywności operacyjnej

Zmniejszenie liczby incydentów dzięki wzrostowi świadomości i edukacji personelu - to lepsza efektywność operacyjna.

Wspieranie zgodności z regulacjami

Utrzymanie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych jest kluczowe dla wielu sektorów działalności gospodarczej.

„Przeprowadzone prace zostały wykonane wsposób profesjonalny na wysokim poziomie merytorycznym zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą SISOFT oraz rekomendujemy ją jako profesjonalnego dostawcę usług w obszarze bezpieczeństwa IT.”

Piotr Jędrzejczak

Urząd Miasta Krakowa

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Jak przeprowadzamy testy socjotechniczne?

Harmonogram działań

Nasze podejście do testów socjotechnicznych zakłada realizację skrupulatnie kontrolowanych prób manipulacji, które są oparte na sprawdzonej metodyce SISOFT, dogłębnym rekonesansie infrastruktury oraz istotnych informacjach o organizacji i jej pracownikach.

Czas trwania całego projektu:
4 - 7 dni roboczych.
*Czas trwania całego projektu zależy od zakresu i stopnia skomplikowania.

Inicjalizacja

Kick-off:  spotkanie otwierające projekt, określenie celów biznesowych i związanych z bezpieczeństwem oraz tryb realizacji testów socjotechnicznych.

30 min.
Definicja ryzyk projektowych i potwierdzenie zakresu prac.

Planowanie i przygotowanie testów

Określenie metod i scenariuszy ataku, które będą symulowane podczas testów. Opracowanie planu testów.

2 dni robocze
Szczegółowy plan działania do omówienia i akceptacji.

Przeprowadzenie testów

Symulowane ataki phishingowe, próby fizycznego dostępu do obiektów oraz inne techniki socjotechniczne.

4 dni robocze
Krótkoterminowe akcje naprawcze, długoterminowe plany działań

Raportowanie

Gromadzenie i analiza zebranych danych, opracowanie raportu zawierającego wnioski oraz rekomendacje.

1 dzień roboczy
Skonsolidowany raport

Prezentacja wyników

Spotkanie w celu prezentacji wyników testów, omówienie zidentyfikowanych zagrożeń oraz rekomendowanych środków zaradczych.

1h
Przekazany raport z testów socjotechnicznych.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Masz pytania?

Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Masz takie, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi? Napisz do nas lub zadzwoń. Z chęcią porozmawiamy.

Kto przeprowadzi testy socjotechniczne w mojej organizacji?

Testy socjotechniczne przeprowadza zespół doświadczonych specjalistów z naszej firmy. Posiadają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie symulować realne ataki socjotechniczne i wyciągnąć z nich wartościowe wnioski.

Czy pracownicy będą wiedzieć o przeprowadzanych testach socjotechnicznych?

To zależy od preferencji klienta. W niektórych przypadkach pracownicy nie są informowani o testach, aby zapewnić najbardziej autentyczne wyniki. W innych przypadkach, pracownicy są wcześniej informowani o teście jako części szkolenia z bezpieczeństwa.

Jakie scenariusze są najczęściej używane w testach socjotechnicznych?

Scenariusze używane w testach socjotechnicznych mogą obejmować różne techniki, takie jak phishing (w tym spear phishing), pretekstowanie, manipulacje telefoniczne, a nawet próby dostępu do pomieszczeń przez nieautoryzowane osoby.

Czy mogę oczekiwać raportu po testach socjotechnicznych?

Tak, po przeprowadzeniu testów socjotechnicznych dostarczymy Ci szczegółowy raport. Raport ten obejmie nie tylko wyniki testów, ale także rekomendacje, jak poprawić świadomość pracowników i zabezpieczenia organizacji w obliczu takich ataków.

Czy testy socjotechniczne są bezpieczne dla mojej organizacji i pracowników?

Tak, testy socjotechniczne są bezpieczne. Przeprowadzane są w kontrolowanym środowisku i mają na celu podniesienie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń. Nie mają na celu wykorzystania uzyskanych informacji w sposób nieetyczny ani niezgodny z prawem.