Audyty bezpieczeństwa

Cyberodporności łańcucha dostaw, TISAX, NIST, zgodności z normami ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27017; ISO/IEC 27018; ISO 22301; ISO/SAE 21434; ISO 24089 oraz regulacjami KSC, KRI, MDR.

Biblioteka z wieloma piętrami
Audyty bezpieczeństwa

Jak mogą Ci pomóc?

Przeprowadzamy niezależne i obiektywne analizy wdrożonych procesów bezpieczeństwa oraz procedur operacyjnych. Nasze audyty bazują na uznanych standardach, normach i przepisach prawnymi. Oferują one dogłębne spojrzenie na aktualny poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie, wskazując jednocześnie obszary wymagające poprawy czy doskonalenia.

Nasze działania pozwalają organizacjom nie tylko wzmocnićprocesy bezpieczeństwa, ale także dostosować się do najlepszych praktyk branżowych, zaspokoić wymogi regulacyjne oraz umacniać zaufanie w relacjach z klientami i partnerami.

Zamów audyt bezpieczeństwa

Czy to coś dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami, by porozmawiać o korzyściach przeprowadzenia wybranego audytu bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

Korzyści audytów bezpieczeństwa

Doskonalenie zabezpieczeń

Rekomendacje i sugestie dotyczące zabezpieczeń skupiają się na podniesieniu standardów ochrony Twoich danych oraz zminimalizowaniu potencjalnych zagrożeń.

Dostosowanie do najlepszych praktyk

Analizujemy zgodność Twojej organizacji z obowiązującymi normami, dostosowując procesy do najlepszych praktyk w cyberbezpieczeństwie.

Spełnienie wymagań prawnych

Dostosowanie do obowiązujących przepisów chroni Twoją organizację przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Budowanie zaufania

Regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i ich transparentność wzmacniają zaufanie klientów i partnerów biznesowych oraz przekładają się na długotrwały sukces organizacji.

„Współpraca przy realizacji Audytu Cyberbezpieczeństwa dla Szpitala pozwala mi zarekomendować firmę SISOFT jako bardzo rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę, znającego i stosującego nowoczesne technologie i najlepsze praktyki podczas realizacji usługi.

Wszystkie prace wykonywane były sprawnie, terminowo a otrzymany raport przygotowany został czytelnie i w ustalonym czasie. Z pełnym zaufaniem rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego partnera.”

Łukasz Nowik

Białostockie Centrum Onkologii

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Jak przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa?

Harmonogram działań

W naszych działaniach kluczowe jest zrozumienie unikalnego charakteru każdej organizacji. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania, które jest dostosowane do konkretnego kontekstu biznesowego i technologicznego organizacji, jej indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Czas trwania całego projektu:
2 - 7 dni roboczych.
*Czas trwania całego projektu zależy od zakresu i stopnia skomplikowania.

Inicjalizacja

Kick-off:  spotkanie otwierające projekt, określenie celów biznesowych i trybu realizacji audytu.

1h
Agenda audytu - rama działań i celów audytu.

Ukierunkowanie działań

Rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w różnych domenach, dokładna analiza dostępnej dokumentacji.

1 - 3 dni roboczych
Szczegółowy obraz obecnego stanu bezpieczeństwa organizacji, identyfikacja obszarów wymagających usprawnień.

Projektowanie stanu docelowego

Ustalenie oczekiwanego poziomu dojrzałości w kontekście bezpieczeństwa informacji i wcześniej przyjętych kryteriów; szczegółowe rekomendacje dot. możliwych usprawnień i spełnienia wymagań prawnych.

2 dni robocze
Lista zalecanych działań.

Omówienie raportu

Prezentacja wyników audytu bezpieczeństwa, analiza aktualnego poziomu dojrzałości organizacji, działania naprawcze oraz rekomendacje dot. dodatkowych działań zwiększających poziom bezpieczeństwa.

1h
Przekazanie raportu z audytu.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Masz pytania?

Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Masz takie, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi? Napisz do nas lub zadzwoń. Z chęcią porozmawiamy.

Czy audyt bezpieczeństwa to to samo, co test penetracyjny?

Nie, audyt bezpieczeństwa i test penetracyjny to dwie różne usługi. Audyt bezpieczeństwa skupia się na ocenie ogólnego stanu bezpieczeństwa firmy, w tym na procedurach, politykach i praktykach. Z drugiej strony, test penetracyjny skupia się na identyfikacji konkretnych słabości w systemach, aplikacjach lub sieciach.

Co zostanie uwzględnione w raporcie z audytu bezpieczeństwa?

Raport z audytu bezpieczeństwa zawiera szczegółowe wyniki analizy, identyfikację potencjalnych zagrożeń, rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa, a także plan działania.

Czy audyt bezpieczeństwa może zaszkodzić mojej firmie lub zakłócić jej normalne funkcjonowanie?

Audyt bezpieczeństwa jest przeprowadzany tak, aby zminimalizować wszelkie potencjalne zakłócenia dla normalnego funkcjonowania firmy. Zawsze staramy się dostosować nasze działania do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Czy mogę otrzymać dostosowany audyt bezpieczeństwa zgodnie z moimi specyficznymi potrzebami biznesowymi?

Tak, nasze usługi audytu bezpieczeństwa są zawsze dostosowywane do specyficznych wymagań klienta. Rozumiemy, że każda firma ma unikalne wymagania i ryzyka związane z bezpieczeństwem, dlatego personalizujemy nasze usługi, aby jak najlepiej spełnić Twoje potrzeby.

Czy moja firma otrzyma wsparcie po audycie bezpieczeństwa w celu wdrożenia zalecanych środków?

Tak, oferujemy wsparcie po audycie w celu pomocy w wdrożeniu zalecanych środków bezpieczeństwa. Naszym celem jest nie tylko identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach, ale także zapewnienie, że nasz klient jest w stanie skutecznie zarządzać ryzykiem i poprawiać swoje bezpieczeństwo na bieżąco.