Cybersecurity Training

Bespoke cybersecurity education modules for staff and leadership, along with specialised workshops for CISOs and CIOs.

Pełna sala ludzi oglądających szkolenie
Cybersecurity Training

How does it add value to your organisation?

Customised educational programs encompassing a broad spectrum of cybersecurity topics. From the principles of cyber hygiene and safe online practices to identifying and understanding typical digital threats.

Our Cybersecurity Leadership Workshop offers advanced, hands-on training sessions for executive staff, enabling a comprehensive grasp of cybersecurity aspects centred around strategy formulation, risk management, and understanding and fulfilling regulatory obligations.

Request cybersecurity training

Sounds relevant?

Contact us to discuss the benefits of conducting cybersecurity training within your organisation.

Benefits of Cybersecurity Training

Boosting productivity

Informed employees swiftly identify and respond to potential threats, minimising downtime in the event of a security incident.

Cost savings

Investing in training can prevent costly security breaches resulting from employee missteps.

Strengthened security culture

Training aids in cultivating a robust security culture, translating to heightened employee commitment to safeguarding company information.

Competitive edge

Companies with security-trained personnel stand out against the competition.

„Przeprowadzone prace zostały wykonane w sposób profesjonalny na wysokim poziomie merytorycznym zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą SISOFT oraz rekomendujemy ją jako profesjonalnego dostawcę usług w obszarze bezpieczeństwa IT.”

Piotr Jędrzejczak

Urząd Miasta Krakowa

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Our cybersecurity training processes

Project timeline

All training modules are delivered in exclusive group settings, leveraging a specialised training platform.

How long does it take?
1 - 3 working days
*Contingent on project scope and intricacy.

Needs analysis

Assessment of the organisation's training needs based on meetings with key members.

1 working day
Defined objective and scope of individual training.

Training program preparation

Development of a bespoke training program tailored to the organisation's specifics and identified needs.

5 working days
Training plan and curriculum, training materials.

Training execution

Delivered in a format determined by the established format (online lectures, workshops, simulation games).

1-3 working days
Trained employees and updated organisational knowledge.

Summary & recommendations

Review of training outcomes, feedback, and proposals for subsequent steps towards maintaining and enhancing the organisation's security awareness.

1 working day
Certificates, satisfaction survey.

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Queries?

Browse our FAQ section for common queries. If your question isn't addressed, feel free to write to us or call us. We're here to assist you.

What topics are covered during cybersecurity training?

SISOFT's cybersecurity training is always tailored to client needs and can cover cybersecurity fundamentals, safe internet practices, data protection, identifying and responding to cyber threats, and more.

Are cybersecurity training sessions available online?

Yes, we offer both in-person and remote training sessions. Our online training is conducted live by experienced trainers, allowing interaction with both the trainer and participants.

Are the training sessions tailored to different levels of participant expertise?

Yes, we offer training for various target groups, from those new to cybersecurity to IT specialists and information security managers.

Will participants receive a certificate after completing the training?

Yes, all participants receive a certificate confirming the completion of cybersecurity training.

What are the benefits of participating in cybersecurity training?

Our training helps you understand cyber threats, learn how to counteract them, and manage information security. The training also aids in building a security culture within the organisation.