Compliance audits

Evaluating resilience across supply chains, adherence to TISAX, NIST, compliance with ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27017; ISO/IEC 27018; ISO 22301; ISO/SAE 21434; ISO 24089 and KSC, KRI, MDR regulations.

Biblioteka z wieloma piętrami
Compliance audits

How does it add value to your organisation?

We perform unbiased and impartial evaluations of your existing security frameworks and operational protocols. Anchored in established standards, legal mandates, and industry norms, our audits comprehensively assess your organisation's present security landscape while pinpointing areas needing enhancement or fine-tuning.

Our audit framework enables organisations to fortify their security mechanisms and align with industry best practices. This dual approach satisfies regulatory requirements and strengthens trust with clients and business partners.

Request a compliance audit

Sounds relevant?

Contact us to discuss the benefits of conducting a compliance audit within your organisation.

Benefits of compliance audits

Security optimisation

Leverage our expert recommendations to enhance security controls, safeguarding your critical data assets.

Strategic compliance

Navigate the complexities of industry norms and best practices, tailoring your security policies to meet and exceed regulatory benchmarks.

Legal safeguarding

Mitigate potential legal and financial risks by ensuring your operations fully comply with relevant laws and regulations.

Trust capital

Regular and transparent security audits amplify stakeholder trust, a cornerstone for long-term organisational success.

„Współpraca przy realizacji Audytu Cyberbezpieczeństwa dla Szpitala pozwala mi zarekomendować firmę SISOFT jako bardzo rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę, znającego i stosującego nowoczesne technologie i najlepsze praktyki podczas realizacji usługi.

Wszystkie prace wykonywane były sprawnie, terminowo a otrzymany raport przygotowany został czytelnie i w ustalonym czasie. Z pełnym zaufaniem rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego partnera.”

Łukasz Nowik

Białostockie Centrum Onkologii

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Our compliance audit process

Project timeline

Understanding each organisation's distinctiveness is pivotal. Our services are meticulously tailored to align with an organisation's specific operational and technological landscape.

How long does it take?
2 - 7 working days
*Contingent on project scope and intricacy.

Initiation

Kick-off meeting to outline business-centric objectives and audit modalities.

1h
A strategic framework for audit objectives and actions.

Action orientation

Engage with key security stakeholders, conducting an exhaustive review of pertinent documentation.

1 - 3 working days
A granular snapshot of your current security posture, highlighting areas for improvement.

Target state design

Determine anticipated security maturity levels based on set criteria, offering detailed recommendations for legal compliance and security enhancements.

2 working days
A curated list of actionable recommendations.

Insightful debrief

Presentation and discussion of audit findings, including an analysis of your organisation's current security maturity and recommended remedial actions.

1h
A comprehensive audit report ready for implementation.

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Queries?

Browse our FAQ section for common queries. If your question isn't addressed, feel free to write to us or call us. We're here to assist you.

Is a compliance audit the same as a penetration test?

No, a compliance audit and penetration test are distinct services. While the audit evaluates the overall security posture, including procedures, policies, and practices, penetration testing focuses on identifying specific vulnerabilities in systems, applications, or networks.

What is included in the compliance audit report?

The report will include detailed analysis findings, potential threat identification, security improvement recommendations, and an action plan.

Can the compliance audit disrupt my business operations?

Our audits are designed to minimise potential disruptions to your business. We always tailor our activities to the client's needs and requirements.

Can I get a customised compliance audit based on my business needs?

Yes, our compliance audit services are always tailored to meet each client's specific requirements. We understand that every company has unique security needs and risks, and we customise our services accordingly.

Will my company receive support after the compliance audit to implement recommended measures?

Yes, post-audit support is offered to assist in implementing recommended security measures. Our goal is to identify potential security gaps and ensure that our clients can effectively manage risks and continually improve their security posture.