Cybersecurity management

Framework implementation in compliance with ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27017; ISO 22301; ISO/SAE 21434 standards, TISAX, and R155/R156 regulations.

Widok ze stacji kontroli na lotnisku
Cybersecurity management

How does it add value to your organisation?

Navigating the complexities of cybersecurity, SISOFT meticulously tailors best practices and guidelines to meet your organisation's unique needs. We take into account both legal requirements and stakeholder expectations.

By implementing, understanding, and adhering to cybersecurity standards, your organisation can better manage its risk landscape, fulfil regulatory requirements, avoid potential financial penalties due to legal infringements, and cultivate trust among clients and business partners.

Request cybersecurity management

Sounds relevant?

Contact us to discuss the benefits of cybersecurity management within your organisation.

Benefits of cybersecurity management

Market competitiveness

Properly managed and secured data offer a competitive edge and recognition among clients and business partners.

Cost reduction

The costs of security breaches include not just potential fines but also remedial costs, downtime losses, and reputational damage.

Operational efficiency

Clear procedures and standards improve resource utilisation, increasing productivity and operational effectiveness.

Business continuity

Minimising potential operational disruptions in the event of a security incident.

Audytorzy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem, gwarantując elastyczność co do terminów wykonania prac.Powyższe pozwala nam zarekomendować firmę SISOFT jako rzetelnego partnera do realizacji audytów bezpieczeństwa systemów IT.”

Piotr Tomasikiewicz

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Our cybersecurity management processes

Project timeline

We are unswervingly committed to optimizing the business benefits for organizations by enhancing security levels, reducing risk, improving regulatory compliance, and building trust among clients and business partners.

How long does it take?
4 - 12 months
*Contingent on project scope and intricacy.

Initialisation

Kick-off meeting to confirm objectives, scope, and roles for those involved in the project. Discussion of potential project risks.

1h
Defined team and identified project risks.

Pre-implementation diagnosis

Review of available documents and verification of internal regulations concerning information protection. Comprehensive security level assessment and strategy formulation.

3 working days
Audit report, implementation plan.

Resource identification & risk analysis

Proposed risk analysis methodology, inventory and classification of assets related to information processing. Risk analysis.

1 month
Identified resources and risk management process.

Process & documentation preparation

Development or updating of documents required by security standards or legal regulations.

3 - 6 months
Documentation for cybersecurity management process.

Implementation

Preparation of training materials for employee training. Support for conducting internal audits and management reviews.

1 - 2 months
Operational information security management process, trained personnel.

Adjustment

Detailed reviews and evaluations, results assessment in the context of initial objectives and resources, and final project report.

2 weeks
Project closure.

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Queries?

Browse our FAQ section for common queries. If your question isn't addressed, feel free to write to us or call us. We're here to assist you.

Is the cybersecurity management process tailored to my industry and company size?

Yes, our service is always customised to meet each client's specific needs and requirements. We understand the nuances of different industries and can adapt the information security management process for small, medium, and large enterprises.

How long does the implementation process take?

The duration depends on various factors, such as the complexity of your IT infrastructure, the number of business processes to secure, and the organisation's size. Our team strives to make the process as time-efficient as possible while maintaining the highest quality standards.

Will our company receive any documents or certificates confirming the implementation of the cybersecurity management process?

Yes, upon completion, we provide documentation confirming the proper implementation of the cybersecurity management process. This can include plans, policies, procedures, and further recommendations.

Does SISOFT provide support after the implementation process?

Yes, post-implementation support is offered. Our team is available to answer any questions, resolve issues, and provide advice on information security management after implementing the process.

Does the cybersecurity management process include training for my employees?

Yes, as part of the implementation process, we offer employee training at various organisational levels. Understanding and adhering to information security management processes by all employees is crucial for effectively securing information in your company.