Social Engineering resilience

Spear-phishing and physical intrusion simulations to evaluate human-factor risks.

Wielki płynący prom z załadunkiem
Social Engineering Testing

How does it add value to your organisation?

These are specialised simulations aimed at eliciting confidential information or gaining unauthorised system access by exploiting the human element as an attack vector. They identify employee behaviour in threat scenarios and detect weaknesses in organisational security protocols.

The insights gained enable the recommendation and implementation of corrective measures to heighten employee awareness in threat identification, attack technique recognition, and proper incident response and reporting procedures.

Request Social Engineering Testing

Sounds relevant?

Contact us to discuss the benefits of conducting a specific social engineering test within your organisation.

Benefits of social engineering tests

Reputation safeguarding

Preventing potential security breaches that could erode the trust of clients and business partners.

Operational efficiency enhancement

Reducing incident numbers through increased staff awareness and education improves operational efficiency.

Financial risk minimisation

Aiding in avoiding potentially costly data breaches and associated financial penalties.

Regulatory compliance support

Maintaining data protection compliance is crucial across various business sectors.

„Przeprowadzone prace zostały wykonane wsposób profesjonalny na wysokim poziomie merytorycznym zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą SISOFT oraz rekomendujemy ją jako profesjonalnego dostawcę usług w obszarze bezpieczeństwa IT.”

Piotr Jędrzejczak

Urząd Miasta Krakowa

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Our social engineering testing process

Project timeline

Understanding each organisation's distinctiveness is pivotal. Our services are meticulously tailored to align with an organisation's specific operational and technological landscape.

How long does it take?
4 - 7 working days
*Contingent on project scope and intricacy.

Initiation

Kick-off meeting to define business and security objectives, along with the scope of the social engineering tests.

30 min.
Project risk definition and scope confirmation.

Test planning & preparation

Determination of the attack methods and scenarios to be simulated. Development of the test plan.

2 working days
Detailed action plan for discussion and approval.

Test execution

Simulated phishing attacks, physical access attempts, and other social engineering techniques.

4 working days
Conclusive risk assessment and improvement action identification.

Reporting

Data collection and analysis, report drafting with findings and recommendations.

1 working day
Consolidated report.

Results presentation

Meeting to present test results, discuss identified threats, and recommend remedial measures.

1h
Delivered social engineering test report.

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Queries?

Browse our FAQ section for common queries. If your question isn't addressed, feel free to write to us or call us. We're here to assist you.

Who will conduct social engineering tests in my organisation?

These tests are conducted by our team of seasoned specialists. They have the necessary knowledge and experience to simulate real-world social engineering attacks and effectively derive valuable insights.

Will employees be informed about the tests?

That depends on client preferences. In some cases, employees are not informed to ensure the most authentic results, while in others, they are briefed as part of security training.

What scenarios are commonly used in social engineering tests?

Scenarios can range from phishing (including spear phishing) to pretexting, phone manipulations, and even unauthorised physical access attempts.

Will I receive a report after the tests?

Yes, a detailed report will be provided, not only outlining the test results but also offering recommendations to improve employee awareness and organisational safeguards against such attacks.

Are social engineering tests safe for my organisation and employees?

Yes, these tests are conducted in a controlled environment aimed at raising awareness about potential threats. They are not designed to exploit information unethically or illegally.