Advanced Penetration Testing

Assessing vulnerabilities across mobile and web applications, network infrastructure, IoT/OT devices, and vehicular systems.

Most we mgle
Advanced Penetration Testing

How does it add value to your organisation?

Through rigorous assessments, we identify vulnerabilities that could jeopardise your organisation's financial and legal standing. Our actionable insights guide you in effective risk mitigation strategies.

Utilising real-world attack simulations, we evaluate the security posture of your infrastructure and operational processes. This dual approach allows us not only to identify but also to remediate vulnerabilities, ensuring the highest level of data security.

Request Advanced Penetration Testing

Sounds relevant?

Contact us to discuss the benefits of conducting a tailored penetration test within your organisation.

Benefits of penetration testing

Security certification

Assurance that applications, infrastructure, or IoT/OT devices adhere to global security benchmarks. Vetted and primed for deployment.

Threat containment

Efficiently pinpoint and address security gaps, diminishing the likelihood of cyber breaches and safeguarding sensitive client data.

Regulatory risk reduction

Avoid financial repercussions associated with non-compliance to contemporary security standards and regulations.

Future-proofing your business

Establish a fortified foundation for your organisation's growth and evolution.

„PERN S.A. z siedzibą w Płocku rekomenduje firmę SISOFT s.c. jako solidnego usługodawcę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje jakość przedstawionych raportów, bardzo dobra organizacja pracy jak i wysoki stopień wiedzy technicznej jej pracowników. Wszystkie te czynniki spowodowały, że możemy polecić SISOFT jako kompetentnego partnera.”

Andrzej Bąkowski

PERN

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Our penetration testing process

Project timeline

Understanding each organisation's distinctiveness is pivotal. Our services are meticulously tailored to align with an organisation's specific operational and technological landscape.

How long does it take?
5 - 21 business days
How long does it take?

Initiation

Kick-off meeting to define business and security objectives, along with the scope of the penetration test.

30 min.
Risk assessment and scope confirmation.

Test execution

Reconnaissance, threat modelling, and execution are based on established tactics, techniques, and procedures (TTP).

4-20 working days, depending on scope and complexity
Conclusive risk assessment and action plan identification.

Review & action plan

Workshop to discuss findings and recommended actions.

1h
Preliminary report issuance.

Comprehensive reporting

Final report consolidating all findings, observations, and recommendations.

2 working days
Final report issuance.

Re-testing

Included in the project cost: entails a follow-up test post-recommended modifications to validate the efficacy of the implemented changes.

2 working days
Cybersecurity certification issuance.

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Queries?

Browse our FAQ section for common queries. If your question isn't addressed, feel free to write to us or call us. We're here to assist you.

How does penetration testing differ from vulnerability scanning?

Penetration testing is an active engagement where attempts are made to breach your systems, while vulnerability scanning is a more passive approach focused on identifying potential weak points. Penetration testing offers a more holistic view of your system's security by actively exploiting vulnerabilities, whereas vulnerability scanning is geared towards issue identification.

Are these tests safe?

Yes, qualified experts conduct penetration tests in a controlled environment, ensuring minimal disruption to your ongoing operations. Any actions that could involve higher risk are discussed with the client beforehand.

Who conducts these tests?

Our certified specialists, well-versed in various technologies, systems, and attack techniques, conduct the penetration tests. Their deep expertise enables them to assess your systems' security effectively.

How often should I conduct penetration tests?

The frequency depends on various factors, including the nature of your business, industry regulations, and legal requirements. Many experts recommend at least annual testing, or more frequently for high-risk systems or after significant system changes.

Will I receive a report after the tests?

A detailed report outlining all discovered vulnerabilities and recommended remediations will be provided. We aim to ensure you understand the findings and can make informed decisions about your systems' security.