Cybersecurity-As-A-Service

Virtual CISO and risk management services, offered on a flexible "Time and Material" basis.

Cybersecurity-As-A-Service

How does it add value to your organisation?

Our Cybersecurity-As-A-Service offering is an avant-garde approach to cybersecurity management, providing organisations with access to specialised experts based on a 'Time and Material' model. As your accountable cybersecurity entity, our team architects strategic and operational solutions, obviating the need for full-time, in-house specialists.

By leveraging this service, organisations gain the agility to continually optimise their digital security posture while seamlessly adhering to regulatory standards, mitigating risks, and flexibly adapting to ever-changing market conditions and requirements.

Request Cybersecurity-As-A-Service

Sounds relevant?

Contact us to discuss the benefits of introducing Cybersecurity-As-A-Service to your organisation.

Benefits of Cybersecurity-As-A-Service

Financial agility

Harness specialised cybersecurity acumen without the fiscal burden of a full-time ensemble. A cost-effective strategy, particularly tailored for small to medium-sized ventures.

Adaptive scalability

Navigate your organisation's fluctuating landscape by customising the extent and calibre of our support, aligning with evolving market and internal prerequisites.

Regulatory mastery

Navigate the intricate maze of burgeoning data security and privacy regulations, thereby averting costly compliance infractions.

Fortified trust architecture

Elevate your security maturity, fortifying client and partner trust by deploying indispensable tools, strategic frameworks, and steadfast support.

„Przeprowadzone prace zostały wykonane w sposób profesjonalny na wysokim poziomie merytorycznym zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą SISOFT oraz rekomendujemy ją jako profesjonalnego dostawcę usług w obszarze bezpieczeństwa IT.”

Piotr Jędrzejczak

Urząd Miasta Krakowa

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

The process of Cybersecurity-As-A-Service implementation

Project timeline

We offer comprehensive and tailored support to manage your organisation's information security landscape. Reach out to explore our diverse service offerings.

How long does it take?
> 12 months
*Contingent on project scope and intricacy.

Initialisation

Kick-off meeting to launch the project.

to 7 working days
Terms defined and contract signed (minimum 12 months).

Assessment

In-depth scrutiny of your organisation's cybersecurity posture, pinpointing potential vulnerabilities and conducting risk evaluations.

to 7 working days
Report and recommendations.

Planning

Crafting and fine-tuning a security strategy aligned with your business imperatives and the shifting threat landscape.

to 7 working days
Tailored action plan.

Implementation

Deployment of advised security protocols, cutting-edge technologies, and governance policies. Augment staff cybersecurity acumen through targeted training.

to 6 months
Integration of security measures and an upskilled workforce.

Monitoring & refinement

Uninterrupted surveillance of your organisation's cybersecurity health, coupled with agile incident response and perpetual strategy optimisation.

ongoing
Periodic reports detailing security monitoring and enhancements, including incident data and future action directives.

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Queries?

Browse our FAQ section for common queries. If your question isn't addressed, feel free to write to us or call us. We're here to assist you.

What is the Cybersecurity-As-A-Service offered by SISOFT?

Cybersecurity-As-A-Service is a comprehensive service where SISOFT provides a full spectrum of cybersecurity services such as security monitoring, incident management, penetration testing, training, and more. It's a flexible service tailored to each client's individual needs.

What benefits does Cybersecurity-As-A-Service offer?

This service allows for outsourcing comprehensive cybersecurity protection, enabling organisations to focus on their core business. It provides access to security experts, cutting-edge tools and technologies, as well as continuous monitoring and response to potential threats.

Is Cybersecurity-As-A-Service suitable for all types of organisations?

The service is customised to each organisation's needs, regardless of size or industry, making it suitable for small businesses and large corporations.

What are the costs associated with Cybersecurity-As-A-Service?

The cost depends on the scope of services the client wishes to engage in. The flexible and scalable package allows for cost adjustments based on the organisation's budget and security requirements.

How long does it take to implement Cybersecurity-As-A-Service?

The implementation timeline depends on various factors, such as the scale and complexity of the client's infrastructure and the scope of services. The final implementation schedule is always individually discussed with the client.