Security Operations Center

Real-time security monitoring and incident response.

Security Operations Center

How does it add value to your organisation?

Our subscription-based service deploys experts for real-time monitoring, analysis, and response to cyber threats, along with incident management support.

Leveraging state-of-the-art tools and methodologies, our specialists swiftly identify and act upon anomalies in your infrastructure, significantly reducing security breach risks and minimising operational downtime.

Request Security Operations Center

Sounds relevant?

Contact us to discuss the benefits of introducing the Security Operations Center to your organisation.

Benefits of Security Operations Center

Risk mitigation

Substantial reduction in the likelihood of cyberattacks and security breaches, translating to minimised financial and operational risks.

Resource efficiency

Savings on recruitment, training, and maintenance of an in-house security team.

Regulatory compliance

Maintain alignment with the latest regulations, thereby averting potential fines and sanctions.

Client & partner trust

Cultivate your organisation's reputation as a responsible custodian of data security.

„PERN S.A. z siedzibą w Płocku rekomenduje firmę SISOFT s.c. jako solidnego usługodawcę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje jakość przedstawionych raportów, bardzo dobra organizacja pracy jak i wysoki stopień wiedzy technicznej jej pracowników. Wszystkie te czynniki spowodowały, że możemy polecić SISOFT jako kompetentnego partnera.”

Andrzej Bąkowski

PERN

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

The process of Security Operations Center implementation

Project timeline

Our monitoring and protection service offers a comprehensive approach to cybersecurity, allowing you to focus on running your organisation with full confidence in its digital infrastructure's security.

How long does it take?
> 12 months
*Contingent on project scope and intricacy.

Initialisation

Identifying and assessing the infrastructure, resources, systems, and applications to be monitored. Tailored monitoring plan based on organisational needs.

up to 5 working days
Customised monitoring plan.

Implementation

Installation and configuration of security monitoring technologies. Preparation of SOC resources and tools for integration with your organisation's infrastructure.

up to 30 working days
Configured tools & integrated monitoring system.

Monitoring

Round-the-clock observation and analysis of security signals emanating from your infrastructure.

ongoing
Continuous security reports.

Response

Action on threats detected during monitoring. Incident management, escalation to relevant teams, and coordination of remedial actions.

customised to individual needs.
Threat responses, incident management.

Continuous optimisation

Regular reviews and analyses of processes, tools, and strategies. Implementation of corrections and updates.

ongoing
SOC service optimisation.

Let's connect

Wondering about the cybersecurity posture of your organisation? Interested in understanding our approach and potential collaboration? Use the form below or reach out to us directly.

We guarantee a 24-hour response time for new inquiries
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Queries?

Browse our FAQ section for common queries. If your question isn't addressed, feel free to write to us or call us. We're here to assist you.

What is a Security Operation Center (SOC), and what are its main functions?

A Security Operation Center (SOC) is a centralised unit where security experts monitor, analyse, and respond to security threats. Key functions include security monitoring, incident management, threat analysis and response, as well as reporting and recommending remedial actions.

What benefits does using a SOC give my organisation?

SOC can offer numerous advantages, including real-time security monitoring and management, which helps detect and neutralise threats before they escalate into serious issues. It also aids in maintaining compliance with industry regulations and standards, elevating your organisation's information security level.

How long does implementing a SOC in my organisation take?

The time required for SOC implementation depends on various factors, including the size and complexity of your IT infrastructure and specific security requirements. Once these elements are determined, our team can propose a realistic implementation timeline.

Can the SOC integrate with my current security system?

Yes, the SOC is designed for integration with various security systems, tools, and technologies. Our team of experts can assist in this integration, ensuring that the SOC operates effectively with your existing infrastructure.

What are the costs of maintaining a SOC in my organisation?

The costs depend on various factors, such as the size and complexity of your organisation, the required scope of services, and specific security requirements. Our advisors will work with you to create a SOC service plan that meets your needs and fits your budget.