Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27017; ISO 22301,ISO/SAE 21434, TISAX, regulacja ONZ 155 i 156.

Widok ze stacji kontroli na lotnisku
Wdrożenie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Jak mogą Ci pomóc?

To skrupulatne i metodyczne wdrażanie określonych wytycznych i najlepszych praktyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W SISOFT umiejętnie dostosowujemy standardy do unikalnych potrzeb organizacji, uwzględniając zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania interesariuszy.

Dzięki wdrożeniu, zrozumieniu i przestrzeganiu standardów cyberbezpieczeństwa, organizacja może lepiej zarządzać swoimi ryzykami, spełnić wymogi regulacyjne, uniknąć potencjalnych sankcji finansowych związanych z naruszeniem przepisów prawa i zbudować zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Zamów wdrożenie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Czy to coś dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami, by porozmawiać o korzyściach wdrożenia procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Twojej organizacji.

Korzyści zarządzania cyberbezpieczeństwem

Konkurencyjność na rynku

Odpowiednio zarządzane i zabezpieczane dane zapewniają przewagę konkurencyjną i uznanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Redukcja kosztów

Koszty incydentów naruszenia bezpieczeństwa obejmują nie tylko potencjalne kary, ale też: koszty naprawcze, straty wynikające z przestoju oraz szkody dla reputacji firmy.

Zwiększenie efektywności biznesowej

Jasne procedury i standardy to lepsze wykorzystanie zasobów firmy. A to – większa produktywność i efektywność operacyjna.

Zapewnienie ciągłości biznesowej

Minimalizacja potencjalnych zakłóceń operacyjnych w przypadku incydentu bezpieczeństwa.

Audytorzy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem, gwarantując elastyczność co do terminów wykonania prac.Powyższe pozwala nam zarekomendować firmę SISOFT jako rzetelnego partnera do realizacji audytów bezpieczeństwa systemów IT.”

Piotr Tomasikiewicz

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

„Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma SISOFT wywiązała się nienagannie, co spowodowało, że bez wahania możemy zarekomendować ich jako rzetelnego partnera.W trakcie współpracy firma SISOFT dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy SISOFT mogą liczyć na wysoki poziom jakości przesłanych raportów, bardzo dobrą organizację pracy oraz fachową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.”

Mateusz Staśto

Alten Polska

„Prace były zrealizowane sprawnie i bez zastrzeżeń. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”

Magdalena Klimczak

Główny Instytut Górnictwa

„Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konsultanci firmy SISOFT wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w realizacji przeprowadzonych prac, zapewniając pozytywne przejście certyfikacji TISAX. Kontakt z przedstawicielami SISOFT uważam za wzorowy.

Jakub Cieśla

Exact Systems

„W trakcie współpracy, zarówno na etapie uzgadniania warunków umowy jak i realizacji testów, Firma SISOFT S.C. dała się poznać jako profesjonalny wykonawca usługi, bardzo szybko reagujący na pytania i potrzeby klienta.Współpraca przebiegała wzorowo, jakość wykonanych testów oceniamy wysoko i rekomendujemy Firmę SISOFT jako ‘zwinnego’i profesjonalnego wykonawcę testów penetracyjnych aplikacji webowych.”

Przemysław Kamiński

BNP Paribas

„Prace były realizowane sprawnie i bez zastrzeżeń, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Dokumentacja przekazana po zakończeniu usługi była kompletna, dostarczona w terminie i zgodna z naszymi wymaganiami w tym zakresie. Rekomenduję firmę SISOFT jako rzetelnego i kompetentnego partnera w obszarze cybersecurity.”

Wojciech Śpiewak

Marketing Investment Group

Jak przeprowadzamy wdrożenie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Harmonogram działań

Niezmiennie dążymy do optymalizacji korzyści biznesowych organizacji poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa, redukcję ryzyka, poprawę zgodności z regulacjami oraz budowanie zaufania wśród klientów i partnerów.

Czas trwania całego projektu:
4 - 12 miesięcy.
*Czas trwania całego projektu zależy od zakresu i stopnia skomplikowania.

Inicjalizacja

Spotkanie kick-off: potwierdzenie celów, zakresu oraz ról dla osób  zaangażowanych w projekt. Omówienie potencjalnych ryzyk projektowych.

1h
Zdefiniowany zespół i określone ryzyka projektowe.

Diagnoza przedwdrożeniowa

Przegląd dostępnych dokumentów, weryfikacja wewnętrznych regulacji dot. ochrony informacji. Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa oraz formułowanie strategii wdrożeniowej.

3 dni
Raport z audytu, plan wdrożenia.

Identyfikacja zasobów oraz analiza ryzyka

Propozycja metodyki analizy ryzyka, inwentaryzacja i klasyfikacja aktywów związanych z przetwarzaniem informacji. Analiza ryzyka.

1 miesiąc
Zidentyfikowane zasoby, proces zarządzania ryzykiem.

Przygotowanie procesu i dokumentacji

Opracowanie lub aktualizacja dokumentów wymaganych przez standardy bezpieczeństwa lub regulacje prawne.

3 - 6 miesięcy
Dokumentacja procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wdrożenie

Przygotowanie materiałów szkoleniowych, szkolenie pracowników. Wsparcie przeprowadzenia audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania.

1 - 2 miesiące
Działający proces zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeszkolony personel.

Korekta

Szczegółowe przeglądy i ewaluacje, ocena wyników w kontekście pierwotnych celów i zasobów, raport końcowy projektu.

2 tygodnie
Zamknięcie projektu.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Masz pytania?

Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Masz takie, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi? Napisz do nas lub zadzwoń. Z chęcią porozmawiamy.

Czy proces zarządzania bezpieczeństwem informacji jest dostosowany do mojej branży i rozmiaru mojej firmy?

Tak, nasza usługa jest zawsze dostosowywana do specyficznych wymagań i potrzeb klienta. Znamy specyfikę różnych branż i potrafimy dostosować proces zarządzania bezpieczeństwem informacji zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Jak długo trwa proces wdrożenia zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Czas trwania procesu wdrożenia zarządzania bezpieczeństwem informacji zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie infrastruktury IT, liczba procesów biznesowych do zabezpieczenia czy wielkość organizacji. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby proces był jak najbardziej efektywny czasowo, zachowując przy tym najwyższe standardy jakości.

Czy nasza firma otrzyma jakieś dokumenty lub certyfikaty potwierdzające wdrożenie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Tak, po zakończeniu procesu wdrożenia dostarczamy dokumentację potwierdzającą prawidłowe wdrożenie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dokumentacja ta może obejmować plany, polityki, procedury, a także ewentualne rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Czy SISOFT zapewnia wsparcie po wdrożeniu procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Tak, oferujemy wsparcie po wdrożeniu. Nasz zespół jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, pomóc rozwiązać problemy i udzielić porad dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji po wdrożeniu procesu.

Czy proces zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje szkolenia dla moich pracowników?

Tak, w ramach procesu wdrożenia oferujemy szkolenia dla pracowników na różnych szczeblach organizacji. Zrozumienie i przestrzeganie procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji przez wszystkich pracowników jest kluczowe dla skutecznego zabezpieczania informacji w Twojej firmie.