AIMS
Bezpieczeństwo organizacji

Wdrożenie Systemu Zarządzania Sztuczną Inteligencją (AIMS) – ISO 42001

W związku z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji i związanymi z nią wyzwaniami, ISO i IEC opracowały normę ISO 42001. Jej celem jest integracja różnych działań w obszarze AI oraz spełnianie wymagań prawnych. Standard ten dostarcza ram AIMS, które umożliwiają organizacjom i społeczeństwu pełne wykorzystywanie potencjału sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego rozwoju i użytkowania systemów AI.

www.sisoft.pl/baza-wiedzy/wdrozenie-systemu-zarzadzania-sztuczna-inteligencja-aims---iso-42001
Kamil Grocholewski
3/5/2024
5
min czytania

Czym jest ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 to międzynarodowy standard określający wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Sztuczną Inteligencją (AIMS) w organizacjach. Jest on przeznaczony dla podmiotów dostarczających lub wykorzystujących produkty, lub usługi oparte na sztucznej inteligencji, zapewniając odpowiedzialny rozwój i wykorzystanie systemów AI.

Dla kogo jest przeznaczona norma ISO/IEC 42001?

Norma ta skierowana jest do organizacji o różnym zakresie działalności, które są zaangażowane w rozwijanie, dostarczanie lub korzystanie z produktów lub usług opartych na sztucznej inteligencji. Jej zastosowanie obejmuje wszelkie branże, sprawdzając się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - w tym firmach oraz organizacjach non profit.

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 42001 w zakresie zarządzania sztuczną inteligencją są znaczące. Obejmują:

 • Standard gwarantuje, że implementacja sztucznej inteligencji odbywa się w sposób bezpieczny, a organizacja jest odpowiedzialna za jej skutki, co przyczynia się do ochrony interesów i zaufania kontrahentów.
 • ISO 42001 nakłada rygorystyczne wymagania, zapewniając, że aspekty kluczowe dla AI, takie jak bezpieczeństwo, uczciwość, przejrzystość, a także jakość danych i systemów, są uwzględniane przez cały cykl życia technologii.
 • Standard pomaga organizacji definiować strategiczne cele związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji, co umożliwia skupienie się na klarownych i konkret­nych kierunkach rozwoju.
 • ISO 42001 wprowadza strukturalne podejście do zarządzania sztuczną inteligencją, co umożliwia skuteczne i zorganizowane kierowanie działaniami związanymi z tą technologią.
 • Standard zachęca do utrzymania równowagi między zarządzaniem bieżącymi operacjami, a dążeniem do innowacyjnych rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji.

Dowiedz się wiecej o bezpieczeństwie w Twojej organizacji

Umów się na bezpłatną konsultacje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą, aby uzgodnić odpowiedni czas na spotkanie.

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 42001?

Certyfikacja ISO 42001, wynikająca naturalnie z wdrożenia standardu, zapewnia, że systemy AI są rozwijane i stosowane z pełną odpowiedzialnością. Osiągnięcie zgodności jest wynikiem udanego zakończenia audytu i umożliwia:

 • Bezpieczne wdrażanie sztucznej inteligencji, wraz z udokumentowaną odpowiedzialnością i rozliczalnością.
 • Uwzględnienie bezpieczeństwa, uczciwości, przejrzystości, a także jakości danych i systemów AI na wszystkich etapach cyklu życia.
 • Pokazanie, że wdrożenie AI jest strategiczną decyzją z przejrzystymi celami.
 • Wskazanie na silne zarządzanie w zakresie AI.
 • Znalezienie równowagi między zarządzaniem a innowacjami.
 • Zapewnienie odpowiedzialnego używania AI, zwłaszcza w kontekście jej ciągłego uczenia się.
 • Upewnienie się, że wszystkie istotne zabezpieczenia są na swoim miejscu.
 • Połączenie kluczowych ram z doświadczeniem w celu wdrożenia istotnych procesów, takich jak zarządzanie ryzykiem, cyklem życia i jakością danych.

Tandem regulacyjny: ISO/IEC 42001 i AI Act w dziedzinie zarządzania sztuczną inteligencją.

Norma ISO 42001 to globalny standard definiujący wymagania dotyczące AIMS, które obejmują proces ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu. Jej celem jest wspieranie organizacji i społeczeństwa w maksymalizacji korzyści wynikających ze stosowania sztucznej inteligencji, jednocześnie zapewniając, że systemy te są rozwijane i eksploatowane zgodnie z zasadami etycznymi.

Unijny Akt o Sztucznej Inteligencji (AI Act), przedstawiony przez Komisję Europejską w kwietniu 2021 roku, jest pierwszą kompleksową ramą prawną regulującą wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji. Jego wprowadzenie jest szczególnie istotne ze względu na obecne oraz przyszłe zagrożenia związane z wykorzystywaniem narzędzi opartych o technologię AI.

Nowe rozporządzenie klasyfikuje systemy sztucznej inteligencji według związanego z nimi ryzyka i wymaga ich odpowiedniej oceny. Jest to podejście oparte na analizie ryzyka, prowadzące do regulacji o charakterze horyzontalnym, obejmujących wszystkie sektory.

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem w cyklu życia sztucznej inteligencji?

Systemy AI działają na znacznie bardziej skomplikowanym poziomie, niż inne technologie, co skutkuje większą liczbą potencjalnych zagrożeń. W tym kontekście, kluczowym wyzwaniem staje się identyfikacja wrażliwych punktów i wdrożenie procedur, mających na celu minimalizację ryzyka. Nowe regulacje prawne stanowią fundament, umożliwiający zrozumienie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w strukturach organizacji i pozwalają na przemyślaną aktualizację strategii bezpieczeństwa.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

ISO 42001 jest elementem szerszego zestawu norm mających na celu kierowanie praktykami o najwyższej jakości w dziedzinie odpowiedzialnego wdrażania i doskonalenia sztucznej inteligencji. Naszym celem jest wspieranie Twojej organizacji w procesie implementacji, pomagając zidentyfikować i zminimalizować ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem norm, dbając zarówno o bezpieczeństwo, jak i doświadczenie użytkownika w projektowaniu i wykorzystywaniu systemów AI. Dodatkowo poprowadzimy Twoją organizację w zachowaniu zgodności zobowiązującymi przepisami, regulacjami oraz zasadami ochrony danych, spełniając jednocześnie oczekiwania kontrahentów.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa?