nadzor-nad-cyberbezpieczenstwem
Bezpieczeństwo organizacji

Od świadomości do działania, czyli jak członkowie zarządu mogą zrewolucjonizować nadzór nad cyberbezpieczeństwem

Czy w czasach, w których cyberzagrożenia nieustannie ewoluują, zarząd Twojej organizacji może naprawdę twierdzić, że jest przygotowany? Pomimo znacznych inwestycji w cyberbezpieczeństwo, wiele firm pozostaje podatnych na niszczycielskie ataki. Dowiedz się, w jaki sposób skuteczny nadzór zarządu może przekształcić strategię cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji z jedynie ochronnej w naprawdę odporną.

www.sisoft.pl/baza-wiedzy/od-swiadomosci-do-dzialania-czyli-jak-czlonkowie-zarzadu-moga-zrewolucjonizowac-nadzor-nad-cyberbezpieczenstwem
Katarzyna Muller
6/27/2024
5
min czytania

Wprowadzenie

Regularne informowanie zarządu o działaniach podejmowanych przez organizację w celu zapobiegania naruszeniom danych ma zasadnicze znaczenie. Wraz z ewolucją zagrożeń cyberbezpieczeństwa, potrzeba skutecznego nadzoru staje się coraz bardziej istotna dla organizacji. Ostatnie sytuacje często podkreślają niszczycielskie konsekwencje złych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, od naruszeń danych po wyniszczające ataki przy użyciu oprogramowania ransomware. Pomimo uznania jego znaczenia, wielu członków zarządu ma trudności z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru nad cyberbezpieczeństwem, często z powodu braku zrozumienia i odpowiedniego zaangażowania ze strony dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji (CISO). Ten wpis przedstawia najlepsze praktyki tworzenia skutecznego raportu dla członków rady ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak obecnie wygląda sytuacja w zakresie nadzoru nad cyberbezpieczeństwem?

Rosnąca świadomość, ale niewystarczająca gotowość.

Najnowsze badanie przeprowadzone wśród 600 członków zarządów ujawniło niepokojący rozdźwięk między świadomością zagrożeń cybernetycznych, a działaniami podejmowanymi w celu ich ograniczenia. Pomimo znacznych inwestycji w cyberbezpieczeństwo, 65% dyrektorów uważa, że ich organizacje są nadal narażone na ryzyko istotnego cyberataku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niemal połowa z nich czuje się nieprzygotowana do przeprowadzenia ukierunkowanego ataku. Ta przepaść między świadomością, a gotowością podkreśla kluczową kwestię: rosnąca świadomość zagrożeń cybernetycznych nie przekłada się na lepszą gotowość.

Niewystarczająca komunikacja z CISO

Jedną z głównych przyczyn tej luki jest brak znaczącej interakcji między członkami zarządu, a CISO. Tylko 69% ankietowanych członków zarządu współpracuje ze swoimi CISO, a mniej niż połowa regularnie się z nimi kontaktuje. Ta rzadka interakcja ogranicza możliwość prowadzenia dogłębnych dyskusji na temat priorytetów i strategii cyberbezpieczeństwa. Ponadto istnieje znaczna rozbieżność w postrzeganiu ryzyka, przy czym tylko 48% CISO podziela opinię zarządu na temat poziomu zagrożenia cybernetycznego organizacji. Ta luka komunikacyjna utrudnia postęp w budowaniu solidnej postawy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przesadny nacisk na ochronę

Podczas gdy 76% członków zarządów uważa, że poczynili odpowiednie inwestycje w ochronę cybernetyczną, ich koncentracja może być niewłaściwa. Tradycyjne dyskusje zarządów często koncentrują się na zapobieganiu zagrożeniom i wdrażaniu technologii ochronnych. Na przykład, wiele spotkań zarządu traktuje priorytetowo statystyki dotyczące wyników testów phishingowych, które, choć ważne, nie odnoszą się do szerszej kwestii odporności organizacji.

Odporność na zagrożenia

Aby zbudować odporną organizację, zarządy muszą przenieść swoją uwagę ze zwykłej ochrony na odporność. Oznacza to założenie, że cyberataki są nieuniknione i przygotowanie się do reagowania i odbudowy przy minimalnych szkodach. Dyrektorzy powinni zachęcać liderów operacyjnych do opracowywania kompleksowych planów reagowania na incydenty, koncentrując się na największych zagrożeniach i sposobach szybkiego usuwania potencjalnych szkód. Nadając priorytet odporności, rady nadzorcze mogą lepiej zabezpieczyć swoje organizacje przed długoterminowymi skutkami cyberataków.

Dowiedz się wiecej o bezpieczeństwie w Twojej organizacji

Umów się na bezpłatną konsultacje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą, aby uzgodnić odpowiedni czas na spotkanie.

Najlepsze praktyki skutecznego monitorowania cyberbezpieczeństwa

1. Zrozumienie struktury raportu rady ds. cyberbezpieczeństwa

Skuteczna komunikacja jest kluczem do wypełnienia przepaści między technicznymi koncepcjami cyberbezpieczeństwa a zrozumieniem ich przez członków zarządu. Dobrze skonstruowany raport rady ds. cyberbezpieczeństwa powinien dotyczyć trzech głównych obszarów: perspektyw ryzyka cybernetycznego, perspektyw strategii biznesowej i perspektyw operacyjnych. Kluczowe elementy, które należy uwzględnić obejmują:

a) Perspektywy ryzyka cybernetycznego

Ta sekcja powinna zawierać przegląd bieżącej ekspozycji organizacji na ryzyko, w tym wewnętrznych i zewnętrznych słabych punktów. Kluczowe elementy, które należy uwzględnić obejmują:

 • Krytyczne zagrożenia bezpieczeństwa i działania naprawcze.
 • Skuteczność ram cyberbezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykiem dostawców.
 • Znaczące incydenty związane z cyberbezpieczeństwem i ich wpływ na działalność.
 • Inicjatywy mające na celu złagodzenie najważniejszych zagrożeń cybernetycznych, takich jak ransomware i ataki phishingowe.
 • Analiza porównawcza ze standardami branżowymi i konkurencją.

b) Perspektywy strategii biznesowej

Ten element określa, w jaki sposób program cyberbezpieczeństwa dostosowuje się do ewoluujących zagrożeń i jest zgodny z celami biznesowymi. Powinien on dotyczyć:

 • Nowe zagrożenia cybernetyczne i ich wpływ na priorytety.
 • Zagrożenia dla osiągnięcia celów biznesowych wynikające z postaw bezpieczeństwa stron trzecich.
 • Potencjalne ataki w łańcuchu dostaw i zmiany regulacyjne wpływające na kontrolę bezpieczeństwa.

c) Perspektywy operacyjne

Perspektywy operacyjne zagłębiają się w wydajność ram zarządzania ryzykiem i wysiłków w zakresie zgodności. Może ona obejmować:

 • Podsumowanie wydajności operacyjnej za pomocą modeli dojrzałości lub wskaźników KPI.
 • Wykazanie zgodności z przepisami i ramami.
 • Podkreślenie oceny ryzyka i wysiłków związanych z poprawkami.
2. Określanie wpływu w kontekście finansowym

Raporty dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny przedstawiać finansowy wpływ zagrożeń cybernetycznych, aby trafić do członków zarządu. Metody kwantyfikacji ryzyka cybernetycznego (CRQ) mogą pomóc uzasadnić nowe inwestycje w cyberbezpieczeństwo poprzez wskazanie potencjalnych konsekwencji finansowych naruszenia krytycznych aktywów.

3. Unikaj żargonu cybernetycznego

Członkowie zarządu często nie dysponują odpowiednim zapleczem technicznym, aby zrozumieć złożone koncepcje cyberbezpieczeństwa. By raporty były bardziej przystępne, unikaj technicznego żargonu i używaj wizualizacji i liczb do przekazywania kluczowych punktów. Na przykład oceny bezpieczeństwa mogą uprościć reprezentację stanu cyberbezpieczeństwa organizacji i porównać ją ze standardami branżowymi.

Podsumowanie

Wzmocnienie nadzoru nad cyberbezpieczeństwem wymaga wspólnego wysiłku zarówno ze strony członków zarządu, jak i CISO. Wspierając regularne, znaczące interakcje i koncentrując się na odporności, a nie tylko na ochronie, rady nadzorcze mogą lepiej przygotować swoje organizacje na nieuniknione zagrożenia cybernetyczne, z którymi będą musiały się zmierzyć. Wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie raportowania i komunikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa może wypełnić lukę między perspektywą techniczną i biznesową, zapewniając, że członkowie zarządu są dobrze przygotowani do efektywnego nadzoru. Dzięki tym strategiom organizacje mogą zbudować solidną postawę w zakresie cyberbezpieczeństwa, która stanowi ochronę ich aktywów i wizerunku w obliczu globalizacji cyfrowej.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa?