ramy-zarzadzania-wydajnoscia-cyberbezpieczenstwa
Bezpieczeństwo organizacji

Od Strategii do Działania: Holistyczne Ramy Zarządzania Wydajnością Cyberbezpieczeństwa

W dzisiejszym cyfrowym świecie cyberataki i naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego stanowią poważne zagrożenie. W 2023 roku globalne straty spowodowane cyberprzestępczością wyniosły 8 bilionów USD, a prognozy na 2024 rok wskazują na wzrost do 9,5 biliona USD, z kolejnym wzrostem do 10,5 biliona USD w 2025 roku. Najnowszy raport IBM dotyczący kosztów naruszeń danych pokazuje, że liczba naruszeń osiągnęła rekordowy poziom, a przeciętny atak cybernetyczny skutkuje stratami w wysokości 4,45 miliona USD. Te zatrważające dane podkreślają pilną potrzebę wzmocnienia środków ochrony w erze cyfrowej.

www.sisoft.pl/baza-wiedzy/od-strategii-do-dzialania-holistyczne-ramy-zarzadzania-wydajnoscia-cyberbezpieczenstwa
Grzegorz Surdyka
6/12/2024
5
min czytania

Cyberbezpieczeństwo jako priorytet

Cyberbezpieczeństwo stało się głównym priorytetem zarządzania ryzykiem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ostatnie lata przyniosły poważne ataki w różnych sektorach, w tym firmach technologicznych, motoryzacyjnych i instytucjach rządowych. Dyrektorzy generalni, zarządy i akcjonariusze coraz bardziej interesują się skutecznością i wartością swoich inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji i Internetu, w połączeniu z przyspieszoną digitalizacją i wprowadzeniem 5G, zwiększyły naszą zależność od cyberbezpieczeństwa i zwiększyły potencjał ataków. W obliczu tych wyzwań organizacje muszą przyjąć bardziej holistyczne podejście do zarządzania wydajnością cyberbezpieczeństwa, aby skutecznie chronić swoje zasoby i operacje.

Krytyczne pytania zarządu

W sferze cyberbezpieczeństwa najważniejsze jest reagowanie na obawy zarządu. Oto pięć kluczowych pytań, które członkowie zarządu mogą zadać, odzwierciedlając ich rosnące zainteresowanie i obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa organizacji:

 1. Jak to się stało? Myślałem, że wszystko jest pod kontrolą? Co poszło nie tak? - Zarząd chce zrozumieć, jakie luki w zabezpieczeniach doprowadziły do incydentu.
 2. Czy jesteśmy w 100% bezpieczni? Jesteś tego pewien? - Ważne jest, aby dyrektorzy ds. bezpieczeństwa jasno komunikowali realia ryzyka cybernetycznego.
 3. Jak wypadamy na tle innych? Co się stało w firmie X? - Porównania z konkurencją i innymi firmami mogą pomóc zarządowi ocenić skuteczność strategii.
 4. Czy znamy nasze zagrożenia? Co spędza ci sen z powiek? - Kluczowe jest identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń oraz informowanie o nich.
 5. Czy alokujemy zasoby odpowiednio? Dlaczego wydajemy tak dużo? - Konieczne jest uzasadnienie wydatków na cyberbezpieczeństwo w kontekście realnych zagrożeń i korzyści.

Zarządzanie wydajnością cyberbezpieczeństwa

Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informacji muszą być w stanie oceniać i raportować dojrzałość swojego programu cyberbezpieczeństwa, opartego na zagrożeniach i wynikach na najwyższym poziomie. Muszą również wykazać, jak ich organizacja wypada na tle branży i innych firm. Komunikacja z kierownictwem wyższego szczebla wymaga przełożenia technicznych wskaźników bezpieczeństwa na informacje istotne dla biznesu.

Definicja i cele zarządzania wydajnością cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie wydajnością cyberbezpieczeństwa obejmuje ocenę dojrzałości programu cyberbezpieczeństwa, systematycznie łącząc ryzyko, wskaźniki, inwestycje i zwroty. Te oparte na danych, dynamiczne pomiary stają się cennymi wskaźnikami stanu cyberbezpieczeństwa organizacji. Ustanowienie programu zarządzania wydajnością cyberbezpieczeństwa pomaga:

 • Określić punkt odniesienia i priorytety ważnych aspektów biznesowych - Zrozumienie, które obszary wymagają najwięcej uwagi, jest kluczowe dla skutecznego zarządzania.
 • Zapewnić zgodność z celami organizacyjnymi i gotowością na ryzyko - Cyberbezpieczeństwo powinno wspierać strategiczne cele firmy.
 • Poprawić widoczność - Regularne raportowanie i monitorowanie pozwala na szybkie reagowanie na zagrożenia.
 • Osiągać lepsze wyniki z inwestycji w bezpieczeństwo - Skuteczne zarządzanie wydajnością może prowadzić do lepszego wykorzystania zasobów.

Dowiedz się wiecej o bezpieczeństwie w Twojej organizacji

Umów się na bezpłatną konsultacje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą, aby uzgodnić odpowiedni czas na spotkanie.

Punkt wyjścia dla strategii cyberbezpieczeństwa

Strategia cyberbezpieczeństwa jest punktem wyjścia do osiągnięcia rzeczywistej wartości biznesowej z programu cyberbezpieczeństwa. Powinna obejmować wizję, misję, cele strategiczne, inicjatywy, kluczowe wskaźniki wydajności i wskaźniki. Zgodność ze strategią korporacyjną i planem inwestycyjnym ma kluczowe znaczenie, ponieważ cyberbezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym prowadzenie działalności w świecie coraz bardziej zależnym od technologii.

Elementy skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa

 • Wizja i misja - Określają długoterminowe cele i aspiracje organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Cele strategiczne - Konkretne, mierzalne cele, które organizacja chce osiągnąć.
 • Inicjatywy - Konkretne działania i projekty, które wspierają realizację celów.
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) - Mierniki, które pozwalają ocenić postępy w realizacji strategii.
 • Wskaźniki - Szczegółowe metryki, które dostarczają informacji o stanie cyberbezpieczeństwa.

Realizacja i śledzenie wyników

Strategia cyberbezpieczeństwa nie powinna być statycznym dokumentem, ale zawierać zdefiniowany proces realizacji i śledzenia wyników. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem jest związane z zarządzaniem wydajnością, co wymaga ciągłego i wymagającego mechanizmu. Kluczem do sukcesu jest śledzenie postępów i usuwanie przeszkód w odpowiednim czasie.

Kluczowe aspekty realizacji strategii

 • Proces realizacji - Wyraźnie określony plan działania, który zawiera harmonogramy, odpowiedzialności i zasoby.
 • Śledzenie postępów - Regularne monitorowanie i raportowanie postępów w realizacji strategii.
 • Usuwanie przeszkód - Szybka identyfikacja i eliminacja barier, które mogą hamować postępy.

Rola kadry kierowniczej

Kadra kierownicza może udzielić swojego wsparcia, uczestnicząc w opracowywaniu kluczowych wskaźników wydajności, które łączą wizję i strategię biznesową z wynikami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ważne jest, by edukować siebie i zarząd, tak by mogli zadawać trafne pytania i podejmować decyzje biznesowe zgodne z celami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Działania kadry kierowniczej

 • Edukacja i szkolenia - Regularne szkolenia dla zarządu w zakresie najnowszych trendów i zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
 • Udział w opracowywaniu KPI - Aktywne uczestnictwo w definiowaniu kluczowych wskaźników wydajności.
 • Inwestowanie zasobów - Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, ludzkich i technologicznych na potrzeby realizacji strategii.

Podsumowanie

Cyberbezpieczeństwo stało się priorytetem, a inwestycje w technologie zarządzania ryzykiem rosną. Istotne jest zarządzanie wydajnością cyberbezpieczeństwa, które łączy ocenę dojrzałości programu, kluczowe wskaźniki efektywności i cele biznesowe. Kadra kierownicza odgrywa tu kluczową rolę, wspierając rozwój wskaźników KPI, inwestując zasoby i angażując się w realizację celów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutecznym zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby pomóc w przekształceniu strategii cyberbezpieczeństwa w rzeczywistość, zapewniając Twojej organizacji bezpieczeństwo i stabilność w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa?