NIS2
Bezpieczeństwo organizacji

NIS2 – Nowe wytyczne dla cyberbezpieczeństwa

W dzisiejszym świecie, gdzie cyberzagrożenia ewoluują z dnia na dzień, zrozumienie i adaptacja do nowych regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa jest kluczowa. Przyjęcie dyrektywy NIS2 przez Parlament Europejski stanowi kamień milowy w dążeniu do lepszego zabezpieczenia infrastruktury krytycznej.

www.sisoft.pl/baza-wiedzy/nis2
Łukasz Kokoszka
1/18/2024
5
min czytania

Znaczenie NIS2 (Network and Information Systems Directive)

Znaczenie NIS2 rozciąga się na kontekst wcześniejszej dyrektywy NIS1, wprowadzonej przez UE w 2016 roku, dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji. NIS1 narzuciła rygorystyczne wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa na tzw. "kluczowe przedsiębiorstwa", takie jak przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne i telekomunikacyjne.

NIS2, jako jej rozwinięcie i poszerzenie, identyfikuje większą liczbę firm jako podmioty kluczowe. Ta nowa dyrektyw a rozszerza zakres regulacji, obejmując w sumie około 160 tysięcy organizacji w całej Europie.

Wejście w życie NIS2 16 stycznia 2023 roku nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa w sektorach takich jak energia, transport czy opieka zdrowotna. Te zmiany mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia postawy obronnej organizacji wobec rosnących zagrożeń, szczególnie w kontekście pandemii i zmian geopolitycznych, które nasiliły się w ostatnich latach.

Kluczowe kroki jakie należy podjąć do osiągnięcia zgodności z NIS2

Wdrożenie poniższych kluczowych obszarów do 17 października 2024 roku jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również istotnym elementem strategii, mającej na celu zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności operacyjnej organizacji. To okno czasowe, które wyznacza termin dostosowania struktur i procedur, staje się jednocześnie wyjątkową szansą dla firm na wzmocnienie ich odporności.

Przygotowanie do nowych wymogów regulacyjnych nie tylko pozwoli organizacjom spełnić obowiązki prawne, ale także otworzy drzwi do budowania silniejszych relacji zarówno z klientami, jak i dostawcami. Ten okres stanowi unikalną możliwość dalszej cyfryzacji działalności w sposób przemyślany i świadomy, co pozwala organizacjom utrzymać krok z dynamicznym otoczeniem biznesowym i technologicznym.

 1. Ocena: niezwykle istotne jest, aby każda firma zidentyfikowała, czy i w jakim stopniu podlega regulacjom NIS2. To pierwszy krok do zrozumienia obowiązków i przygotowania strategii dostosowawczej.
 2. Audyt zgodności: przeprowadzenie szczegółowego audytu pozwala organizacjom na precyzyjne ustalenie, które obszary wymagają dostosowania do nowych przepisów, co ułatwia planowanie dalszych działań.
 3. Finansowanie cyberbezpieczeństwa: alokacja odpowiednich środków finansowych na cyberbezpieczeństwo jest kluczowa dla zapewnienia skutecznej ochrony i implementacji niezbędnych technologii oraz procedur.
 4. Ocena ryzyka: zrozumienie i identyfikacja potencjalnych zagrożeń cyfrowych to podstawa dla skutecznego zarządzania ryzykiem i opracowywania strategii prewencyjnych.
 5. Szkolenie: podnoszenie świadomości i edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa są niezbędne na wszystkich szczeblach organizacji, by zbudować kulturę bezpieczeństwa.
 6. Proces zarządzania incydentami: opracowanie efektywnych procedur reagowania na incydenty pozwala na szybką i skuteczną reakcję, co jest kluczowe w minimalizowaniu szkód.
 7. Ocena bezpieczeństwa łańcucha dostaw: zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw wymaga szczegółowej analizy i współpracy z partnerami, by zabezpieczyć wszystkie aspekty operacyjne przed potencjalnymi zagrożeniami.
 8. Rozwój planów ciągłości działania: przygotowanie na różne scenariusze kryzysowe jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania i szybkiego odzyskiwania po ewentualnych incydentach.

Dowiedz się wiecej o bezpieczeństwie w Twojej organizacji

Otrzymaj profesjonalną opinię - wypełnij formularz znajdujący się poniżej. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą, aby uzgodnić odpowiedni czas na spotkanie.

Konsekwencje braku zgodności

Naruszenie tej dyrektywy może prowadzić do kar finansowych, które w przypadku poważnych naruszeń sięgają nawet 10 milionów euro. Dodatkowo, możliwe jest nałożenie innych sankcji, takich jak zakaz prowadzenia działalności czy nakazanie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do dyrektywy NIS2 wiąże się więc nie tylko z ryzykiem finansowym, ale również z potencjalnymi konsekwencjami operacyjnymi dla przedsiębiorstwa oraz osobistą odpowiedzialnością zarządu za wystąpienie incydentu.

W czym możemy pomóc

NIS2 kategoryzuje środki bezpieczeństwa na techniczne, organizacyjne i operacyjne, mające na celu skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych. W odpowiedzi na te wyzwania, organizacje powinny zdefiniować lub zaktualizować strategie cyberbezpieczeństwa, koncentrując się na trzech głównych obszarach:

Strategii i zarządzaniu cyberbezpieczeństwem

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • szkolenia i warsztaty, by zwiększyć świadomość cyberbezpieczeństwa
 • identyfikacja, ocenia i zarządzanie ryzykiem ICT

Wykrywaniu i reagowaniu na incydenty

 • proces obsługi incydentów,
 • raportowanie incydentów zgodne z wymogami NIS2,
 • ciągłość działania biznesu i skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Bezpieczeństwo infrastruktury i aplikacji

 • wspieramy firmy w tworzeniu bezpiecznych aplikacji, od fazy projektowania po wdrożenie,
 • wsparcie w analizie i zarządzaniu ryzykiem związanym z dostawcami,
 • testy penetracyjne

Podsumowanie

Dyrektywa NIS2 stanowi znaczący krok naprzód w kontekście zwiększenia odporności europejskich organizacji na cyberzagrożenia. Nie tylko wprowadza przepisy dotyczące wyższego poziomu zarządzania ryzykiem ,ale również ustanawia kryteria, które pozwalają organom krajowym określić dalsze podmioty objęte tymi przepisami. Jest to proces, który angażuje zarówno kadrę kierowniczą, jak i pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Przygotowanie do zgodności z NIS2 staje się nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kluczowym elementem strategii zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa?