audyt-bezpieczenstwa
Bezpieczeństwo organizacji

Nadrzędne wyzwania związane z audytem cyberbezpieczeństwa

Wzrost cyberzagrożeń zmusza firmy do uznania cyberbezpieczeństwa za kwestię obejmującą całe przedsiębiorstwo i wymagającą strategicznej uwagi. Wraz z rozprzestrzenianiem się zaawansowanych metod ataków, inwestowanie w solidne mechanizmy kontroli stało się niezbędne do ochrony zasobów organizacyjnych.

www.sisoft.pl/baza-wiedzy/nadrzedne-wyzwania-zwiazane-z-audytem-cyberbezpieczenstwa
Katarzyna Dąbrowska
3/22/2024
5
min czytania

Wprowadzenie

Celowe cyberataki, naruszenia i incydenty mogą wyrządzić poważne szkody, zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Z tego względu organizacje powinny priorytetowo traktować wdrażanie skutecznych mechanizmów kontroli w ramach kompleksowych ram i strategii.

Choć inwestycje w infrastrukturę i mechanizmy obronne są kluczowymi krokami w ograniczaniu cyberzagrożeń, stanowią one tylko jeden z aspektów kompleksowego programu cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe pytania, z którymi muszą zmierzyć się firmy, to m.in: W jakie obszary cyberbezpieczeństwa inwestować? Czy obecny poziom inwestycji jest wystarczający? Czy istniejąca infrastruktura jest wystarczająco solidna? Czy przydzielone środki są wykorzystywane w sposób rozsądny? Jakie strategie stosują konkurenci i ile inwestują w ochronę swoich zasobów informacyjnych?

Odpowiedzi na te kluczowe pytania leżą w dwóch procesach: ocenie bieżących i pojawiających się zagrożeń, przed którymi stoi organizacja, oraz audycie skuteczności stosowanych kontroli bezpieczeństwa

Wiele linii obrony i procesów weryfikacji

Zapewnienie solidnego programu cyberbezpieczeństwa opiera się na wielu liniach obrony i procesach przeglądu, z których każdy odgrywa istotną rolę w ochronie zasobów organizacyjnych. Te linie obrony obejmują funkcje zarządzania, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, wspólnie przyczyniając się do ogólnej struktury zapewnienia. Rozdzielając obowiązki między te warstwy, organizacje osiągają rozsądną niezależność w nadzorze nad kontrolą, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo wykrycia luk i zapewnienia wysokiego poziomu kontroli.

Audyt systemu zarządzania

Zarząd, jako główny punkt obrony, ponosi główną odpowiedzialność za zapewnienie obecności i skuteczności kontroli cyberbezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie. Od najwyższego szczebla kierowniczego w dół, poszczególne osoby mają za zadanie wykonywanie różnych czynności testowych, w tym samooceny kontroli, testów penetracyjnych, testów funkcjonalnych i przeglądów zarządzania. Te procesy, zintegrowane z operacjami biznesowymi, mają na celu identyfikację słabości lub braków w projektowaniu lub wykonywaniu kontroli.

Wraz z rozwojem usług w chmurze i rozpowszechnianiem danych poza obszar firmy, wiele organizacji w coraz większym stopniu analizuje współpracę z zewnętrznymi dostawcami w celu zapewnienia ochrony swoich zasobów informacyjnych. Kontrola ta często obejmuje wydawanie szczegółowych kwestionariuszy i żądanie raportów zgodności, takich jak ISO/IEC 27001, raporty SSAE 16 typu SOC 2 i znormalizowane karty wyników bezpieczeństwa dostawców. Aby usprawnić ten proces i zachować zgodność, organizacje muszą utrzymywać kompleksową bazę pytań i odpowiedzi. Brak wykazania zgodności z podstawowymi kontrolami bezpieczeństwa może skutkować utratą wielu korzyści biznesowych.

Kontrola zarządzania wykracza poza zwykłe ćwiczenia w formie checkboxów lub corocznych spotkań; jej celem jest proaktywne identyfikowanie luk w kontroli i podejmowanie działań w celu ich złagodzenia. Atakujący, wykorzystując podobne narzędzia i techniki, nieustannie testują sieci organizacyjne, podkreślając znaczenie ciągłego przeglądu i dostosowywania praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dowiedz się wiecej o bezpieczeństwie w Twojej organizacji

Umów się na bezpłatną konsultacje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą, aby uzgodnić odpowiedni czas na spotkanie.

Ocena ryzyka cyberbezpieczeństwa

Ostatecznie odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w organizacji spoczywa na jej kierownictwie, któremu przewodzą specjaliści ds. bezpieczeństwa i kierownictwo przedsiębiorstwa. Poprzez proces zarządzania ryzykiem zarząd określa odpowiedni sposób działania w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom. Ryzyko występuje we wszystkich obszarach operacyjnych, a w celu ochrony aktywów muszą istnieć skuteczne mechanizmy kontroli. Menedżerowie biznesowi potrzebują wskazówek dotyczących określania poziomu kontroli poufności, integralności i dostępności (CIA) niezbędnych do wspierania operacji ich działu.

Jakościowe procesy oceny ryzyka oferują opłacalny sposób pomiaru ryzyka w porównaniu do szczegółowych metod ilościowych. Podczas gdy metody ilościowe mogą dostarczać pozornie precyzyjnych wyliczeniach związanych z ryzykiem, obliczenia te często opierają się na subiektywnych pomiarach prawdopodobieństwa. Zarządowi łatwiej jest zrozumieć i zinterpretować jakościowe oceny ryzyka.

Podstawowym aspektem każdej oceny ryzyka jest skuteczne informowanie o stanie ryzyka. Im prostsza ocena ryzyka, tym bardziej wartościowa. Ocena ryzyka zazwyczaj obejmuje badanie środowiska za pomocą kilku kluczowych konstrukcji:

  1. Określenie ram systemu i wymagań CIA, przy zapewnieniu, że krytyczne zasoby są uwzględnione w ocenie.
  2. Identyfikacja możliwych zagrożeń, a w tym błędów ludzkich, czynników środowiskowych i kwestii technicznych.
  3. Ocenienie podatności na zagrożenia w celu zapobiegania wykorzystaniu słabych punktów w oprogramowaniu systemowym, procedurach i mechanizmach kontrolnych.
  4. Analiza istniejących mechanizmów, zapewniająca skuteczne projektowanie, monitorowanie i testowanie mechanizmów kontrolnych, z wykorzystaniem ram takich jak COBIT 5 i ISO/IEC 27001.
  5. Określenie dotkliwości skutków w celu oceny potencjalnych konsekwencji, takich jak utrata danych lub uszczerbek na reputacji oraz ustalenie priorytetów działań ograniczających ryzyko.
  6. Ocenienie prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka, by wskazać odpowiedni zakres potrzebnych mechanizmów kontrolnych.
  7. Podjęcie decyzji o działaniach w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko, w tym o jego ograniczeniu, akceptacji, unikaniu lub przeniesieniu.
  8. Przeprowadzanie regularnych audytów w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia i zarządzania środkami bezpieczeństwa cybernetycznego, zgodnie z celami biznesowymi.

Plany działania naprawczego

Kontrole przeprowadzane przez kierownictwo, dział zarządzania ryzykiem lub audyt wewnętrzny mogą ujawnić luki lub kwestie związane ze środkami bezpieczeństwa cybernetycznego. Po zidentyfikowaniu i uzgodnieniu tych luk należy opracować plany działań naprawczych w rozsądnych ramach czasowych, zazwyczaj od 10 do 30 dni, w zależności od potrzeb organizacji. Właściciele firm powinni uzgodnić te plany, które powinny obejmować działania monitorujące, kamienie milowe i daty realizacji, aby zapewnić, że poziom bezpieczeństwa jest nadal solidny. Ponadto należy ustanowić procesy dla bieżących działań, takich jak usuwanie luk w zabezpieczeniach lub zgłaszanie incydentów.

Podsumowanie

Zaniedbanie ochrony zasobów informacyjnych organizacji może prowadzić do poważnych konsekwencji, wpływając na działalność biznesową, stabilność finansową i reputację. Inwestowanie w kontrole cyberbezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania atakujących i ograniczenia kosztów potencjalnych naruszeń. Ramy takie jak COBIT 5, ISO/IEC 27001 i NIST Cybersecurity Framework, wraz z kontrolami opisanymi w NIST SP 800-53, oferują wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Co więcej, wdrożenie wielowarstwowych mechanizmów obronnych obejmujących zarządzanie, zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny zapewnia, że kontrole cyberbezpieczeństwa są solidne i sprawne. Bez tych procesów przeglądu, zarządzanie kontrolami cyberbezpieczeństwa jest zagrożone, ponieważ skuteczność zależy wyłącznie od działu odpowiedzialnego za wdrożenie. Współpraca między kierownictwem, zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i operacjami biznesowymi jest niezbędna do utrzymania skutecznego programu cyberbezpieczeństwa. Regularne audyty dostarczają cennych informacji na temat ulepszeń, przyczyniając się do ogólnej doskonałości programu.

Zabezpiecz swoją firmę przed potencjalnymi atakami, dzięki audytowi cyberbezpieczeństwa. Nasze usługi nie tylko pozwalają zidentyfikować zagrożenia, ale także kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo danych. Wybierz profesjonalizm i zaufanie - wybierz Sisoft, by chronić swoją organizację przed cyberzagrożeniami.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa?