testy
Bezpieczeństwo organizacji

Testy odporności z wykorzystaniem podejścia TLPT

Wraz ze wzrostem liczby wyspecjalizowanych cyberataków, zapewnienie odporności infrastruktury cyfrowej stało się bardziej krytyczne niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie na tym etapie pojawia się Threat-Led Penetration Testing (TLPT). TLPT to nie tylko jeden z wielu testów bezpieczeństwa - to strategiczne podejście do oceny i zwiększania odporności organizacji na cyberataki. W tym wpisie szczegółowo omówimy TLPT i sposób, w jaki pomaga on organizacjom wzmocnić ich obronę w obliczu ewoluujących zagrożeń.

www.sisoft.pl/baza-wiedzy/testy-odpornosci-z-wykorzystaniem-podejscia-tlpt
Grzegorz Tworek
5/20/2024
5
min czytania

Podstawowe informacje o TLPT

TLPT wykracza poza tradycyjne metodologie badania odporności. Jest to kompleksowa ocena, która naśladuje taktyki, techniki i procedury rzeczywistych atakujących. Symulując realistyczne cyberataki, TLPT ocenia gotowość organizacji do wykrywania, obrony i reagowania na potencjalne zagrożenia.

Kluczowe elementy testów opartych na zagrożeniach (TLPT) obejmują kilka istotnych aspektów:

  • Zakres

Zdefiniowane prac i obszaru działań przez sam podmiot, które muszą być zatwierdzone przez właściwe organy. Dzięki temu test odpowiednio ocenia obszary kluczowe dla działalności organizacji.

  • Analiza zagrożeń

Analiza organizacji, modelowanie zagrożeń w celu opracowania realistycznych scenariuszy ataków. Rozumiejąc taktyki i strategie potencjalnych aktorów zagrożeń, organizacje mogą proaktywnie wzmacniać swoją obronę przed pojawiającymi się zagrożeniami.

  • Red Team

Red Team, składający się z wykwalifikowanych testerów, przeprowadza symulowane ataki w ramach TLPT. Podczas ataków testerzy wykorzystują różne techniki, od inżynierii społecznej po dedykowane narzędzia, a ich celem jest przedostanie się do zasobów organizacji.

  • Ciągłe monitorowanie i raportowanie

Podczas całego procesu testowania, organizacje stale monitorują postęp symulowanych ataków i dokumentują wyniki. Umożliwia to szybkie usuwanie podatności.

Dowiedz się wiecej o bezpieczeństwie w Twojej organizacji

Umów się na bezpłatną konsultacje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą, aby uzgodnić odpowiedni czas na spotkanie.

Budowanie odporności poprzez TLPT

Budowanie odporności za pomocą testów penetracyjnych opartych na zagrożeniach (TLPT) obejmuje znacznie więcej niż tylko identyfikację słabych punktów; obejmuje holistyczne podejście do wzmacniania infrastruktury organizacji i gotowości do zwalczania ewoluujących ataków. TLPT służy jako proaktywny mechanizm dla organizacji do oceny, dostosowania i wzmocnienia odporności na potencjalne cyberataki poprzez symulację rzeczywistych scenariuszy i testowanie skuteczności istniejących zabezpieczeń.

Jedną z głównych zalet TLPT jest jego zdolność do zapewnienia organizacjom bezcennego wglądu w ich słabe punkty. Replikując wyrafinowane techniki ataku stosowane przez atakujących, TLPT ujawnia potencjalne słabości mechanizmów obronnych organizacji, począwszy od przestarzałego oprogramowania, a skończywszy na nie odpowiednim przeszkoleniu pracowników. To kompleksowe zrozumienie słabych punktów umożliwia organizacjom skuteczne ustalanie priorytetów działań naprawczych i przydzielanie zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, zwiększając w ten sposób ich ogólny stan bezpieczeństwa.

TLPT wspiera kulturę ciągłego doskonalenia w organizacjach poprzez promowanie współpracy i dzielenia się wiedzą między zainteresowanymi stronami. Dzięki opartemu na współpracy charakterowi ćwiczeń TLPT, organizacje mogą wykorzystać wiedzę specjalistów ds. bezpieczeństwa, analityków zagrożeń i innych istotnych podmiotów w celu opracowania kompleksowych strategii ograniczania ryzyka. Takie wspólne podejście nie tylko wzmacnia stan bezpieczeństwa organizacji, ale także zwiększa jej zdolność do dostosowywania się do ewoluujących zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Rola zgodności i standardów regulacyjnych

W branżach regulowanych, takich jak finanse, testy penetracyjne oparte na zagrożeniach (TLPT) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności sektora. Organy regulacyjne często zlecają przeprowadzanie TLPT w celu oceny odporności podmiotów finansowych na cyberzagrożenia. Zgodność ze standardami regulacyjnymi, takimi jak te określone w DORA (dyrektywa w sprawie zapewnienia odporności operacyjnej), ma zasadnicze znaczenie dla organizacji działających w tych sektorach.

Te standardy regulacyjne określają wytyczne i wymagania dotyczące skutecznego przeprowadzania TLPT. Definiują one zakres testów, określają ich częstotliwość oraz nakreślają niezbędne procedury raportowania ustaleń i wdrażania środków zaradczych. Przestrzegając tych standardów, organizacje demonstrują swoje zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo i zgodność z przepisami, zwiększając tym samym zaufanie wśród interesariuszy.

Co więcej, zgodność ze standardami regulacyjnymi nie tylko zmniejsza ryzyko kar regulacyjnych, ale także pomaga organizacjom wzmocnić ich ogólną postawę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dostosowując się do najlepszych praktyk branżowych i będąc na bieżąco z ewoluującymi zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach, organizacje mogą lepiej chronić swoje wrażliwe dane, systemy i infrastrukturę przed złośliwymi podmiotami.

Podsumowanie

TLPT to nie tylko test - to strategiczna inwestycja w odporność organizacyjną. Przyjmując TLPT jako część swojej strategii cyberbezpieczeństwa, organizacje mogą skutecznie ograniczać ryzyko, chronić krytyczne zasoby i chronić swoją reputację w coraz bardziej złożonym krajobrazie zagrożeń.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa?