tara
Normy cyberbezpieczeństwa

Jaką rolę odgrywa TARA w ISO 21434 i przemyśle motoryzacyjnym?

Analiza TARA (Threat Analyses and Risk Assessment) to metoda wyznaczona przez normę ISO 21434 do analizy zagrożeń i ryzyka występujących w cyfrowych komponentach bezpieczeństwa motoryzacyjnego, w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla nowo homologowanych samochodów.

www.sisoft.pl/baza-wiedzy/jaka-role-odgrywa-tara-w-iso-21434-i-przemysle-motoryzacyjnym
Katarzyna Dąbrowska
5/24/2024
5
min czytania

Wprowadzenie

W związku zwiększającą się autonomicznością pojazdów, wzrasta potencjał cyberzagrożeń, a bezpieczeństwo komponentów cyfrowych zaczyna mieć kluczowe znaczenie. Z tego powodu norma ISO 21434 określa wykorzystanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka (TARA) do oceny cyberbezpieczeństwa komponentów motoryzacyjnych. Przeanalizujmy znaczenie TARA, metodologię i korzyści płynące z jej wdrożenia w przemyśle motoryzacyjnym.

Czym jest TARA?

TARA, czyli Threat Analysis and Risk Assessment, to metodologia inżynieryjna zaprojektowana w celu identyfikacji i oceny podatności systemów na zagrożenia cybernetyczne oraz określenia skutecznych środków zapobiegawczych w celu złagodzenia tych podatności. Opracowana jako część zbioru praktyk inżynierii bezpieczeństwa systemów (SSE) MITRE, TARA koncentruje się na poprawie higieny cyberbezpieczeństwa i odporności na wczesnym etapie procesu pozyskiwania. Korzystając z katalogu przechowywanych wektorów ataków i danych dotyczących środków zaradczych, TARA pomaga w identyfikacji potencjalnych kierunków ataków i określaniu najlepszych strategii zapobiegania lub łagodzenia ich skutków.

Znaczenie TARA w normie ISO 21434

ISO 21434 to międzynarodowy standard zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa w pojazdach drogowych. Zapewnia strukturę identyfikacji i zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa w całym cyklu życia systemu motoryzacyjnego, od początkowej koncepcji do wycofania z eksploatacji. Analiza TARA, określona w klauzuli 15 normy ISO 21434, jest kluczowym elementem tych ram. Pomaga ona organizacjom zidentyfikować cele w zakresie cyberbezpieczeństwa i zapewnić, że nowo zatwierdzone pojazdy spełniają rygorystyczne standardy bezpieczeństwa.

Kluczowe etapy analizy TARA

Po zdefiniowaniu elementu i wyszczególnieniu oczekiwanych cech i funkcjonalności systemu, przeprowadzana jest analiza TARA w celu oceny jego cyberzagrożeń i ryzyka. Wyniki tej analizy stanowią podstawę do ustanowienia celów cyberbezpieczeństwa i kierują rozwojem i wdrażaniem produktu. Jak dokładnie przebiega ten proces?

Definiowanie zakresu:
  • Środowisko operacyjne, które ustanawia pole działania, w tym interfejsy z innymi elementami wewnątrz pojazdu i/lub z zewnętrznym systemem E/E.
  • Opis działania, czyli opracowanie oczekiwanego zachowania komponentu na różnych etapach jego cyklu życia, takich jak rozwój, produkcja, obsługa i konserwacja.
  • Architektura wstępna, która określa początkowy projekt techniczny, identyfikując kluczowe komponenty i połączenia.
Proces analizy TARA:
  • Identyfikacja zagrożeń - analiza potencjalnych cyberzagrożeń dla systemu w oparciu o jego określone środowisko i architekturę.
  • Ocena ryzyka - ustalenie niebezpieczeństw związanych z tymi zagrożeniami, z uwzględnieniem takich czynników jak prawdopodobieństwo ich wykorzystania oraz potencjalny wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonalność pojazdu.
  • Definiowanie celów z obszaru cyberbezpieczeństwa - w oparciu o ocenę ryzyka należy zdefiniować cele z obszaru cyberbezpieczeństwa, które pomogą zaprojektować i wdrożyć środki bezpieczeństwa w systemie.

Dowiedz się wiecej o bezpieczeństwie w Twojej organizacji

Umów się na bezpłatną konsultacje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą, aby uzgodnić odpowiedni czas na spotkanie.

Zalety TARA w cyberbezpieczeństwie motoryzacyjnym

Wdrożenie TARA jako części normy ISO 21434 przynosi kilka kluczowych korzyści:

1. Proaktywne zarządzanie ryzykiem

TARA umożliwia organizacjom proaktywne identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, już na wczesnym etapie cyklu życia systemu. Pomaga to w zapobieganiu potencjalnym naruszeniom, które mogą prowadzić do kosztownego wycofania produktu z rynku lub utraty reputacji marki.

2. Kompleksowa analiza zagrożeń

Biorąc pod uwagę szeroki zakres czynników ataku i słabych punktów, TARA zapewnia dogłębne zrozumienie potencjalnych cyberzagrożeń. Ta kompleksowa analiza gwarantuje, że żadne istotne ryzyko nie zostanie przeoczone.

3. Skuteczne wdrażanie środków zaradczych

Systematyczne podejście TARA do oceny i ograniczania ryzyka pomaga w wyborze najskuteczniejszych środków zaradczych dla zidentyfikowanych słabych punktów. Zapewnia to, że środki bezpieczeństwa są zarówno solidne, jak i opłacalne.

4. Zwiększona zgodność

Przestrzeganie metodologii TARA określonej w normie ISO 21434 pomaga producentom z branży motoryzacyjnej spełniać międzynarodowe standardy cyberbezpieczeństwa. Zapewnia to nie tylko zgodność z przepisami, ale także buduje zaufanie klientów do bezpieczeństwa ich pojazdów.

5. Wzmocniona odporność systemu

Dzięki ciągłej aktualizacji katalogu TARA o nowe wektory ataków i środki zaradcze, organizacje mogą wyprzedzać pojawiające się cyberzagrożenia. Ten ciągły proces zwiększa ogólną odporność systemów motoryzacyjnych na zmieniające się zagrożenia cybernetyczne.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza TARA, określona w normie ISO 21434, zapewnia solidną metodę identyfikacji i ograniczania cyberzagrożeń w systemach motoryzacyjnych. Wdrażając TARA, organizacje mogą proaktywnie zarządzać zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, zapewniać zgodność z międzynarodowymi standardami, a ostatecznie zwiększać bezpieczeństwo produkowanych pojazdów.

Wdrożenie TARA nie tylko chroni systemy motoryzacyjne przed cyberzagrożeniami, ale także wzbudza zaufanie konsumentów i organów regulacyjnych do środków cyberbezpieczeństwa przyjętych przez producentów. Ponieważ przemysł motoryzacyjny wciąż ewoluuje, znaczenie solidnych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, takich jak TARA, jest nie do przecenienia. Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie przeprowadzić analizę TARA w swojej organizacji? Umów się na bezpłatną konsultację!

Bądźmy w kontakcie

Chcesz porozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Twojej organizacji i wspólnych możliwościach? Wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Odpowiemy szybciej niż sięspodziewasz.
Formularz został wysłany, wkrótce się odezwiemy :)
Upss! Coś poszło nie tak, sprawdź wszystkie pola i spróbuj ponownie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa?