OCHRONA
SZYTA NA MIARĘ

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW, ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – DLA MAKSYMALNEJ OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA TWOJEJ FIRMY.

SIEĆ ZEWNĘTRZNA - poznanie otoczenia

Ochrona przed cyberatakami, czyli niwelowanie zagrożeń pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Wykorzystujemy do tego technologie zaawansowanych firewall-i oraz systemy zapobiegania włamaniom i ich wykrywania IPS oraz IDS.

Rozwiązania: UTM; Wykrywanie i zapobieganie włamaniom; Bezpieczne połączenie

SIEĆ WEWNĘTRZNA - szczegółowe działania

Oprócz sieci zewnętrznej, ważne jest również podjęcie odpowiednich działań związanych z ochroną  przed atakami ze środowiska wewnętrznego firmy. W tym celu analizujemy i monitorujemy zachowania użytkowników, a także całą infrastrukturę.

Rozwiązania: Monitorowanie użytkowników; Monitorowanie sieci

SYSTEMY - dla większej efektywności biznesu

Nieustanna aktualizacja i monitoring systemu oraz aplikacji, jakie są w nim uruchamiane zmniejsza podatność na występujące zagrożenia. Każdy proces powinien podlegać kontroli, co zwiększa szanse na bezpieczeństwo całego systemu.

Rozwiązania: Kontrola portów; Kontrola aplikacji; Zarządzanie podatnościami

APLIKACJE - dodatkowe wsparcie

Podstawą bezpieczeństwa jest centralne zarządzanie aktualizacjami oraz lukami w aplikacjach. Powinny być one nieustannie aktualizowane, a do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia, które będą monitorować nowo pojawiające się luki i skutecznie je wdrażać.

Rozwiązania: Kontrola aplikacji; Zarządzanie aktualizacjami; Skaner podatności

DANE - skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem

Najlepsza ochrona danych to szyfrowanie, które gwarantuje ochronę poufnych informacji przesyłanych pocztą, zapisywanych w chmurze oraz przenoszonych na dyskach. Każdy etap wytwarzania, przenoszenia i przechowywania danych zostaje pod kontrolą.

Rozwiązania: Szyfrowanie poczty, plików i dysków; Zarządzanie tożsamością

KONTAKT

+48 12 44 31 407
biuro@sisoft.pl
ul. Turystyczna 2,
31-213 Kraków

BEZPIECZEŃSTWO

Chcesz przesłać nam
poufne informacje?
– użyj klucza GPG

PRYWATNOŚĆ

Cookies
copyrights: sisoft
created with F<3